Akşemsettin mah. Petrol Yolu Cad. No:475/1 SULTANBEYLİ / İSTANBUL info@thirdwaylogistics.com

ADR’li Yük Taşımacılığı

Hizmet Detayları

ADR, "Avrupa Anlaşması ile Sınırlandırılmış Tehlikeli Maddelerin Uluslararası Taşınması" (The European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road) anlamına gelir. ADR, tehlikeli maddelerin karayolu taşımacılığı sırasında güvenli bir şekilde taşınması için Avrupa ülkeleri arasında kabul edilmiş bir düzenlemeyi ifade eder.

ADR'li yük taşımacılığı, tehlikeli madde taşımacılığı yaparken ADR düzenlemelerine uygun olarak hareket etme gerekliliğini ifade eder. Tehlikeli maddeler, yanıcı, patlayıcı, zehirli, radyoaktif, toksik ve diğer tehlikeli özelliklere sahip kimyasallar, gazlar, sıvılar ve katılar olabilir. Bu tür maddelerin taşınması, çevreye ve insan sağlığına yönelik riskler nedeniyle özel düzenlemeler gerektirir.

Güvenlik ve Düzenlemeler: ADR, tehlikeli maddelerin taşınması sırasında güvenlik standartlarını ve düzenlemeleri belirler. Taşımacılar, bu düzenlemelere uygun olarak, tehlikeli maddelerin taşınması için özel eğitimler alır ve özel tedbirler alır.
Özel İşaretleme ve Etiketleme: ADR, tehlikeli maddelerin taşınması sırasında kullanılacak özel işaretleme ve etiketlemeyi belirler. Bu, taşımacılık işlemlerinde ve acil durumlarda tespiti kolaylaştırır.
Ambalajlama ve Taşıma Sınıfları: ADR, tehlikeli maddelerin uygun ambalajlama ve taşıma sınıflarını belirler. Farklı tehlikeli maddeler, farklı ambalajlama gereksinimlerine sahip olabilir.
Belgelendirme ve İzinler: Tehlikeli maddelerin taşınması, belirli belgelerin ve izinlerin alınmasını gerektirebilir. ADR, bu belgelendirmeler ve izinler konusunda rehberlik sağlar.

ADR'li yük taşımacılığı, tehlikeli maddelerin güvenli bir şekilde ve düzenlemelere uygun olarak taşınmasını sağlar. Taşımacılar, tehlikeli maddelerin taşınması sırasında ADR kurallarına sıkı sıkıya uymak zorundadır ve bu şekilde insan sağlığına, çevreye ve diğer taşıma güvenliğine yönelik riskler en aza indirgenir.

ADR'li Yük Taşımacılığının Bazı Temel Özellikleri

  • Güvenlik ve Düzenlemeler
  • Özel İşaretleme ve Etiketleme
  • Ambalajlama ve Taşıma Sınıfları
  • Belgelendirme ve İzinler